[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ Ostatní ročníky: 74 (100) 1997

JEDNOTA BRATRSKÁ

Časopis JEDNOTA BRATRSKÁ

ročník 73 (99) 1996:


OBSAH ročníku 73 (99) 1996:

Ročník 73 (99) Leden 1996 Číslo 1


Ročník 73 (99) Únor 1996 Číslo 2

ČÍSLO TEMATICKY ZAMĚŘENO NA MISII


Ročník 73 (99) Březen 1996 Číslo 3


Ročník 73 (99) Duben 1996 Číslo 4


Ročník 73 (99) Květen 1996 Číslo 5


Ročník 73 (99) Červen 1996 Číslo 6


Ročník 73 (99) Červenec-Srpen 1996 Číslo 7-8


Ročník 73 (99) Září 1996 Číslo 9


Ročník 73 (99) Říjen 1996 Číslo 10


Ročník 73 (99) Listopad 1996 Číslo 11


Ročník 73 (99) Prosinec 1996 Číslo 12


Tento 73 (99) ročník 1996:

Redigoval:
Odpovědný redaktor: Ing. Svetozár Slavka
s redakční radou ve složení:
Jiří Polma, Ondřej Halama a Jan Votrubec.
Adresa redakce byla:
Jednota bratrská, Nerudova 320, 769 01 Holešov
tel.: (0635)21946

Vydala:
Úzká rada Jednoty bratrské

Časopis vycházel měsíčně, o prázdninách dvojčíslo.
Cena čísla (v papírové versi) byla 5 Kč, dvojčísla 10 Kč;
roční předplatné 100 Kč, včetně poštovného.
Objednávky přijímalo: Ústředí Jednoty bratrské, Kollárova 456, 509 11 Nová Paka, tel. (0434)2343.
Vedoucí expedice Hesel a časopisu: Blanka Vašková

Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice č.j. 1604/92-PP/1 ze dne 28. 5. 1992.


DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ Ostatní ročníky: 74 (100) 1997