[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ Ročníky: 73 (99) 1996 74 (100) 1997

Časopis JEDNOTA BRATRSKÁ

Poslední číslo na Internetu: (2) Únor 1998


Ostatní čísla časopisu:

Ročník 73 (99) 1996 (obsah)

Ročník 74 (100) 1997 (obsah):

Ročník 75 (101) 1998:


OBSAH ročníku 75 (101) 1998:


Ročník 75 (101) Leden 1998 Číslo 1


Ročník 75 (101) Únor 1998 Číslo 2


Vydává Úzká rada Jednoty bratrské.

Od ročníku 1998 je odpovědný redaktor: Jiří Just
Adresa redakce: Jiří Just, Popradská 1275; 562 05 Ústí nad Orlicí
tel. do zam.: 0465-525790

Rukopisy se nevracejí.

Vychází měsíčně, o prázdninách dvojčíslo.
Cena čísla (v papírové versi) od roku 1998 bude 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč bez poštovného, 150,- Kč včetně poštovného.

Časopis Jednota bratrská si můžete objednat na adrese Ústředí Jednoty bratrské, Kollárova 456, 509 11 Nová Paka, tel. (0434)2343. Bude Vám bude zaslána složenka na zaplacení. Časopis má účet u Poštovní banky, nepoužívejte proto k placení bankovní spojení mylně uvedené v lednovém čísle Jednoty bratrské!

Předplatné prosíme zaplatit nejpozději do konce března.
Vedoucí expedice Hesel a časopisu: Blanka Vašková

Výhodnější je vyzvedávat si časopis v některém ze sborů Jednoty bratrské.

Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice č.j. 1604/92-PP/1 ze dne 28. 5. 1992. Číslo indexu 46 722


DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ Ročníky: 73 (99) 1996 74 (100) 1997