[DÚLOS / Jednota bratrská / Česká provincie]

Kalendář akcí v Jednotě bratrské 1998

(včetně akcí, na kterých se JB spolupodílí)
ne. 4.1. Praha - házenkářská hala na Spartě
Neoficiální společné nedělní shromáždění sborů Křesťanských společenství a Jednoty bratrské.
ne. 4. - ne. 11.1.
Alianční týden modliteb
ne. 18.1.
Presbyterská konsekrace br. J.Plevy a O.Halamy je pozastavena - ordinační shromáždění v Turnově ve 14:00 se nekoná.
po. 9. - út. 10.2.
Pastorálka - Praha
ne. 1.3.
Pamětní den založení Jednoty Bratrské (1.3.1457) Celocírkevní sbírka na Světovou Jednotu Bratrskou
pá. 6.3.
Světový den modliteb žen
ne. 15.3.
Rozhlasový přenos bohoslužeb ze Železného Brodu
po. 28.3.
Seminář pro učitele besídek - Liberec
po. 13.4. - ne. 19.4.
Němečtí kazatelé Hanz Küchler (Berlin) a Christian Fisher (Niesky) se přijedou do Rokytnice n/Jiz. cvičit v češtině. Kdo si chce s nimi povídat, nechť dá vědět Lydii Halamové.
so. 18.4.
Setkání sester v Liberci
26.-28.4.
Pastorálka s partnery - Běleč nad Orlicí
ne. 3.5.
Sborový den v Ústí nad Orlicí
pá. 8. - ne. 10.5.
Sjezd mládeže Jednoty bratrské - Nová Paka
st. 13. - so. 16.5.
Synod naší provincieNové Pace
so. 16. - so. 23.5.
Synod Kontinentální provincie
ne. 31.5.
Neděle svatodušní - celocírkevní sbírka na misii světové UF
so. 8. - ne. 9.6.
Regionální konference ve Švýcarsku
ne. 5.7.
Slavnost M.J.Husa na Kalichu
so. 8.- pá. 21.8.
Dětský tábor v Letařovicích
so. 22. - so. 29.8.
Česko-německý tábor Jednoty Bratrské v Heinewalde (leží na trati Hrádek n/N., Zittau, Warnsdorf) pro mládež ve věku 14-18 let. Přihlášky do 30.3. Bohdanu Čančíkovi.
so. 29. - ne. 30.8.
Setkání na hranici - společná česko-německý den (jako přede dvěma lety - viz časopis JB 10/96 "Sejdeme se! Wir kommen zusammen!"
so. 3.10.
Den staršovstev
po. 12. - út. 13.10.
Pastorálka
čt. 5. - so. 7.11.
Evangelikální teologická konference - Praha
ne. 29.11.
1.Advent - celocírkevní sbírka na stavební fond

Program akcí v pražském sboru JB

čt. 15.1. 18:30
Schůze rady starších
čt. 5.2. 19:00
Schůze rady starších
út. 24.2. 17:00
Návštěva zahájení výstavy "Ladakh - touhy a sny" v nejvyššám purkrabství pražského Hradu (JB tam dělá misii).
st. 4.3. 18:00
Schůze rady starších
pá. 6.3. 17:00
Světový den modliteb žen
čt. 26.3. 17:30
1.pašijní hodina
so. 28.3.
Schůze společnosti pro zachování odkazu Jednoty bratrské
ne. 29.3.
Sborová rada
čt. 2.4. 17:30
Pašijní konzert
pá. 10.4.
Shromáždění na Velký pátek
ne. 12.4. - Hod Boží velikonoční 9:00
Shromáždění s vysluhováním sv. večeře Páně
so. 25.4.
Sborový výlet autobusem: St.Boleslav, Brandýs n/L., Mělník
ne. 31.5. - Neděle svatodušní
8:45sv. Večeře Páně, 9:00 bohoslužby pro děti
so. 13.6. - ne. 14.6.
Starší z Rixdorfu navštíví pražský sbor (Partnerschaft)
Poslední aktualizace: ne. 22.2.1998


[DÚLOS / Jednota bratrská / Česká provincie]