[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ / adresář České provincie]

UNITAS FRATRUM

- SVĚTOVÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

sestává z devatenácti samosprávných provincií a koná misijní práci na dalších místech světa.

Mapa světa s provinciemi a díly Jednoty Bratrské

Provincie se sdružují podle světadílů do čtyř regionů.
Větší provincie se dělí na distrikty.

Přehled provincií podle regionů:

  Severoamerický region

 1. Aljaška (založena 1843)
 2. Labrador (založena 1771)
 3. Americká severní - sbory v severní části USA (založena 1741)
 4. Americká jižní - sbory v jižní části USA (založena 1753)

  Jihoamerický region

 5. Honduras (založena 1930)
 6. Nicaragua (založena 1849)
 7. Kostarika (založena 1988)
 8. Jamajka (založena 1754)
 9. Západoindická - sbory na Panenských ostrovech a na ostrovech Antigua, St.Kitts, Barbados, Tobago a Trinidad v Karibském moři (založena 1732)
 10. Guayana (založena 1730, obnovena 1878)
 11. Surinam (založena 1735)

  Evropský region

 12. Britská - sbory ve Velké Británii a Severním Irsku (založena 1724)
 13. Evropská kontinentální - sbory v Německu, Holandsku, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku (založena 1722)
 14. Česká (vznik 1457, obnovena 1862)

  Africký region

 15. Tanzánie západ s centrem v Tabora (založena 1897)
 16. Tanzánie jihozápad s centrem v Mbeya (založena 1977)
 17. Tanzánie jih s centrem v Tukuyu (založena 1891)
 18. Tanzánie Rukwa s centrem v Sumbawanga (založena 1984)
 19. Jihoafrická - západní oblast (založena 1737, obnovena 1792) a východní oblast (založena 1828)

  Misijní práce

 20. mezi indiány Garifuna na Kajmaních ostrovech v Karibském moři
 21. domov pro mentálně postižené arabské dívky v Ramallah u Jeruzaléma
 22. mezi Tibeťany v severoindickém Rádžpúru a kašmírském Ladaku
 23. mezi eskymáky Yuppik na Dálném východě (Čukotka)
 24. mezi černochy v africkém Zairu a Malawi


Další informace o jednotlivých provinciích

- řazeno abecedně:


1. Provincie Aljaška

(založena 1843)


3. Americká severní provincie

- sbory v severní části USA a části Kanady (založena 1741)


4. Americká jižní provincie

- sbory v jižní části USA (založena 1753)


12. Britská provincie

- sbory ve Velké Británii a Severním Irsku (založena 1724)


14. Česká provincie


13. Evropská kontinentální provincie

- sbory v Německu, Holandsku, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku (založena 1722)


10. Provincie Guayana

(založena 1730, obnovena 1878)


5. Provincie Honduras

(založena 1930)


8. Provincie Jamajka

(založena 1754)


19. Jihoafrická provincie

- západní oblast (založena 1737, obnovena 1792) a východní oblast (založena 1828)


7. Provincie Kostarika

(založena 1988)


2. Provincie Labrador

(založena 1771)


6. Provincie Nicaragua

(založena 1849)


11. Provincie Surinam

(založena 1735)


Tanzánie

V Tanzánii existují již čtyři samosprávné provincie: Následující odkazy se vztahují k Jednotě bratrské v Tanzánii, aniž by rozlišovaly, o kterou z provincií se jedná:


17. Provincie Tanzánie jih

- s centrem v Tukuyu (založena 1891)


16. Provincie Tanzánie jihozápad

- s centrem v Mbeya (založena 1977)


15. Provincie Tanzánie západ

- s centrem v Tabora (založena 1897)


18. Provincie Tanzánie Rukwa

- s centrem v Sumbawanga (založena 1984)


9. Západoindická provincie

- sbory na Panenských ostrovech a na ostrovech Antigua, St.Kitts, Barbados, Tobago a Trinidad v Karibském moři (založena 1732)


Další informace o misijní práci světové Jednoty bratrské


Estonsko


22a. Rádžpúr

- misijní práce mezi Tibeťany v severoindickém Rádžpúru


22b. Ladak

- misijní príce mezi Tibeťany v kašmírském Ladaku


21. Ramallah u Jeruzaléma

- domov pro mentálně postižené arabské dívky


24a. Zaire

- misijní práce mezi černochy v africkém Zairu


24b. Malawi

- misijní práce mezi černochy v africké Malawi


20. Kajmaní ostrovy

- misie mezi indiány Garifuna na Kajmaních ostrovech v Karibském moři


23. Čukotka

- práce mezi eskymáky Yuppik na Dálném východě (Čukotka)


Dominikánská republika

V Dominikánské republice (vznik 1902) se Jednota bratrská spojila s dalšími evangelickými denominacemi a vytvořila "Dominikánskou evangelikální církev" (1959).


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ / adresář České provincie]