DÚLOS / Jednota bratrská / Sborový výlet do Jižních Čech

Kalendář akcí v Jednotě bratrské 1996

(včetně akcí, na kterých se JB spolupodílí)
7.- 14.1.
Alianční týden modliteb
12.-14. 1.
Vzpomínka na D. Nitschmanna - Suchdol nad Odrou
3. 3.
Pamětní den založení Jednoty bratrské (1.3.1457)
Celocírkevní sbírka na Světovou Jednotu - určeno pro Jižní Afriku
14.-16. 4.
Pastorálka s partnery
25. 5.
Pochod pro Ježíše
26. 5.
Neděle svatodušní - celocírkevní sbírka na stavební fond
1.- 8. 6.
Synod kontinentální provincie - Christiansfeld
13.-15. 6.
Synod naší provincie - Potštejn
3.- 7. 7.
Křesťanská konference - Praha
7. 7.
Slavnost M.J.Husa na Kalichu
31.8.-1.9.
Česko-německý sborový den na hranicích
8.9. od 14:30 hod.
Ústí nad Orlicí: ordinační shromáždění, při němž budou br. biskupem dr. Adolfem Ulrichem ordinováni na diakony bratři Miroslav Boš a Petr Štecha.
15.9. od 14:30 hod.
Železný Brod: Slavnostní odpoledne při příležitosti instalace (uvedení nového kazatele) br. Jiřího Polmy.
21.9. od 10:30 hod.
Sesterský denHejnicích (viz program).
5.10. odjezd 7:45 hod. z Prahy
Sborový výlet do Jižních Čech
6.10.
Celocírkevní sbírka na světovou misii UF
12.10.
Den starších v Turnově
18.-20.10.
Setkání mládeže JB a KS
4.- 5.11.
Pastorálka v Tanvaldě
1.12.
1.Advent - celocírkevní sbírka na fond J.A.Komenského


Bližší údaje k některým akcím:


EVANGELICKÁ ALIANCE

SVĚTOVÝ TÝDEN MODLITEB 1996

Před 150 lety se ve Velké Británii poprvé konala společná modlitební shromáždění několika denominací. Podnět k nim dala právě ustanovená Evangelická aliance. Začalo se rodit ekumenické hnutí. Postupně se vytvářely Evangelické aliance v dalších zemích Evropy. Dnes je Aliance rozšířena ve všech kontinentech jako Světová Evangelická aliance, World Evangelical Fellowship.

Je pochopitelné, že program pro letošní jubilejní Alianční týden modliteb připravili alianční přátelé ve Spojeném království, kde má dnes Evangelická aliance nejen nejsilnější základnu, ale i nejširší spůektrum konfesijní - celou ekumenickou rodinu.

Podnět k programu - "Ježíš: Naděje pro Evropu" - vzešel ze zasedání Rady Evropské Evangelické aliance, které se konalo na podzim 1994 v Praze s tématem "Naděje pro Evropu". Téma nás má vést k přímluvným modlitbám za palčivé problémy našeho kontinetu i za naši zemi, pro kterou se před pěti lety otevřely dveře do Společenství evropských států (EC).

Protože jde o společnou odpovědnost křesťanů a o společný úkol, který klade Kristovým učedníkům na srdce apoštol (1 Tm 2, 1 nn), zveme ke společným modlitbám na prahu roku 1996 všechny, jimž jde o to, aby lidé v naší zemi i v sekularizované Evropě objevili novou naději v Ježíši Kristu.

Miroslav Heryán, předseda Evangelické aliance v ČR.

Téma letošního aliančního týdne je:

JEŽÍŠ: NADĚJE EVROPY

Témata jednotlivých dní:

Neděle 7.ledna
Naděje do budoucnosti (Jr 29, 4-14)
Evropské společenství
Česká vláda

Pondělí 8.ledna
Naděje pro chudé lidi (Lk 4, 14-21)
Materiální zajištění
Česká ekonomika

Úterý 9.ledna
Naděje na pravdu (1.Kor 15, 12-22)
Islámské státy
Evangelizace v České republice

Středa 10.ledna
Naděje pro jednotu (Řím 8, 18-25)
Evropské konflikty
Rodinný život v České republice

Čtvrtek 11.ledna
Naděje pro děti (Luk 18, 15-17)
Utečenci a emigranti v Evropě
České sdělovací prostředky

Pátek 12.ledna
Modlitby za lidi odloučené od Boha (Ef 2, 11-22)
Vývoj v Evropě
Invalidní lidé v naší zemi

Sobota 13.ledna
Naděje pro církev (Ef 1, 15-23)
Probuzení v Evropě
Církev v České republice

Neděle 14.ledna
Naděje na Kristův návrat (1.Tes 4, 13-18)
Křesťané v Evropě
Věřící křesťané v České republice

(Vybráno z publikace "Pozvání ke společným modlitbám", vyd. Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví a Evangelickou aliancí, Praha 1995)

K tomu bych rád dodal, že modlitebního týdne Evangelické aliance se s námi každoročně účastní i zástupci římskokatolické církve.

Program modlitebních setkání Aliančního týdne v Praze

Pondělí 8.ledna v 18:30
ve sboru Jednoty bratrské Praha 2, Hálkova 5
- společné setkání křesťanů z obvodu Praha 2

Středa 10.ledna v 17:00
ve sboru Jednoty bratrské Praha 2, Hálkova 5
- modlitební shromáždění sboru

Čtvrtek 11.ledna v 18:00
ve sboru Bratrské jednoty baptistů, Praha 3, Vinohradská 68
- celopražské shromáždění
Setkání na ostatních pražských obvodech se mi dosud nepodařilo zjistit.

Petr Heřman


DÚLOS / Jednota bratrská / Kalendář akcí / Sesterský den v Hejnicích

12.-14.1. Vzpomínka na D. Nitschmanna

Vzpomínková slavnost se koná v Suchdole nad Odrou ke 300-letému výročí narození biskupa a misionáře D.Nitschmanna (narodil se v Suchdole 18.12.1695, zemř. 1772 v Bethelhemu v Americe).

Suchdol nad Odrou leží v okr. Nový Jičín na železniční trati Ostrava-Přerov.

Program
Pá 12.1.
17:00 Zahájení výstavy v kulturním domě
So 13.1.
10:00 Zámek v Kuníně
13:30 Zasazení lip v budoucím parku Moravských bratří
14:00 Zahájení slavnosti (kulturní dům)
Ne 14.1.
10:00 Bohoslužby v evang. kostele
11:00 ve sborové místnosti ČCE
- přednáška ing. arch. T.Dittricha Duchovní probuzení
- A.Jakubílková: ukázka hudební tvorby Moravských bratří
14:00-16:00 Zpřístupnění některých památkově zajímavých objektů: Ev.kostel, kat.kostel a fara, Teltschikovo rychtářství, Typická selská usedlost

Kontaktní adresa: Obecní úřad, 742 01 Suchdol n.Odrou, tel. 0656-96115


Sejdeme se!

Česko-německý

sborový den

na hranicích


***************************************
Brüder-Unität --- Jednota Bratrská
***************************************
My, východoněmecký tým, vás zveme
na sborový den na hranicích!
***************************************
poslední den v srpnu
a první den v září
1996
***************************************
... něco pro všechny každého věku ...
***************************************

PROGRAM:

Sobota 31.8.96 v Hrádku - ČR:

9:30
příjezd a trubačský sbor před Kulturním domem v Hrádku
10:00
zahájení dne písněmi a biblickým slovem
10:30
vzájemné představení, informace
11:30
občerstvení v bufetu
12:30
diskusní skupina na téma:
Jakým přínosem jsou starší lidé pro sbor?
12:00
půjdeme na pláž Kristýna:
sport a hry na vodě i ve vodě
14:00
soutěž skupin v různých disciplinách
15:30
táborák: trubačský sbor, zpívání, opékání, občerstvení, ...
kolem 17:00
slovo na závěr, odjezd domů


Možnost ubytování dle dohody v českých sborech v okolí, případně ve spacáku v místní tělocvičně.
Vhodný tip: přivezte s sebou jídlo v takovém množství, které byste sami snědli, plus ještě o něco málo víc, aby bylo i pro ty, kteří nic nepřivezou. Přivezené jídlo se po příjezdu složí dohromady a pak se z toho budeme živit všichni dohromady.


Neděle 1.9.96 v Ochranově (Herrnhut) - Německo:

9:30
příjezd
10:00
ranní pobožnost - písně a biblické slovo
10:30
procházka Ochranovem podle vlastního výběru - po skupinách
12:00 - 13:00
oběd ve Förderungszentrum
13:00
káva a čaj v zahradě
14:00
Hody lásky ve velkém sále
16:00
ukončení a odjezd domů
(změna vyhrazena)


Se srdečnými pozdravy
přípravného výboru:

Bohdan a Lenka Čančíkovi, Nová Paka
Lydie Halamová, Liberec
Jan Talán, Chrastava
Kryštof Fišer, Nízký
Günther Kreusel, Kleinwelka
Karl-Eugen Langerfeld, Nisky


Sesterský den v Hejnicích
21. září od 10:30 hod.


Místo setkání: "Moštárna" (za kolejemi na nechráněném přejezdu)

Program:

 1. Seznámení se sborem
 2. Informace o:
 3. Diapositivy: Izrael a dílo Jednoty Bratrské v Ramallah u Jeruzaléma (Palestina)
 4. Modlitební chvíle
  -- polední přestávka, oběd --
 5. Přednáška, zkušenosti, svědectví: Utrpení v životě křesťana
 6. Chvíle ztišení
 7. Kolem 16.hod. ukončení
Spojení tam: autobus ČSAD z Liberce, odj. 9:15 z nástupiště směrem na Nové Město pod Smrkem.
Spojení zpět: vlakem z Hejnic, odj. 16:16, přestup v Raspenavě, příjezd do Liberce po 17. hod.

Kdo se nedostane z Liberce na autobus, ať zavolá: Alena Zajíčková, č.p. 439, 463 62 Hejnice, tel.: 0427/93387

Na setkání srdečně zvou: Alena Zajíčková a Marie Ulrichová


Sborový výlet do Jižních Čech

V sobotu 5.října 96 v 7:45 ráno

vyráží pražský sbor Jednoty bratrské na výlet po husitských památkách do Jižních Čech. Máme objednaný autobus a chceme navštívit Tábor, Jistebnici, Chýnov, Sezimovo ústí, muzeum sochaře Bílka aj. zajímavá místa. A protože si nechceme nechat zážitky jen pro sebe, zveme ke spoluúčasti všechny další sestry a bratry, kteří mají zájem. Autobus odjíždí v 7:45 od Lékařského domu, Praha 2, Sokolská ulice (podloubí na spodním okraji náměstí I.P. Pavlova - stanice metra na trase B).

Je vhodné, aby si zájemci rezervovali místa u našeho br. kazatele Bohumila Kejře.


Setkání mládeže

Jednoty bratrské a Křesťanských společenství

Nymburk, 18.-20.10.1996

Ježíš vystoupil a zvolal:
"Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!" Jan 7,37

Program:

K programu

Evangelizace je jistou novinkou na Setkáních mládeže. předpokládáme vytvoření 10-20 menších evangelizačních "týmečků" a využití různých obdarování, která máme. Budeme evangelizovat ve městě rozmanitými způsoby. Byli bychom rádi, kdyby měl každý z nás možnost se do něčeho zapojit.

Semináře Seminářů bude celkem 5 a to s následujícími tématy:

 1. 1.Jan 2,14: směřujeme ke stabilitě, věrnosti, vytrvalosti, zralosti
 2. 1.Jan 4,18: přijmi sám sebe (komplex sebenepřijetí, jaký je Boží pohled na tebe.)
 3. Mk 9,23: Boží moc a její působení dnes
 4. 2.Kor 3,18 a Ef 3,16: je Boží sláva ve tvém životě?
 5. Zj 22,20: Ženich přichází - radost z očekávání

Organizační pokyny:


DÚLOS / Jednota bratrská Kalendář akcí Sborový výlet do Jižních Čech