[DÚLOS] [Archiv: Semináře EA v roce 1996] [Semináře EA v letošním roce]

EA

EKUMENICKÁ
AKADEMIE

PRAHAOBSAH


Nabízíme sborník ze semináře Ekologie na faře (konal se 15.3.97 v Benešově u Prahy, obsahuje přednášky prof. dr. P. Filipiho, ing. J. Zahálky, CSc., ing. arch. P. Kováře, ing. M. Ogouna, záznam diskuse s ing. F. Bendou atd.) Sborník zasíláme do vyčerpání zásob zdarma, s prosbou o dobrovolný příspěvek na naši činnost.


Ekumenická akademie

 • se chce podílet na formování současného vyjádření křesťanské víry
 • nabízí pomoc při hledání křesťanského životního stylu
 • pořádá semináře zaměřené na palčivé otázky dneška
 • je fórem, na kterém lze slyšet a oslovit zajímavé osobnosti
 • zve k rozhovoru všechny bez ohledu na světový názor
 • ve své práci záměrně překračuje hranice církví, generací, profesí a zemí

  Ekumenická akademie je nezávislým občanským sdružením, jehož členy jsou církve a jednotlivé osobnosti. Členskými církvemi jsou:

  Za práci EA odpovídá kuratorium, volené členskou konferencí. Předsedou kuratoria je Josef König (Starokatolická církev), ředitelem EA a vedoucím seminářů je ThDr. Jiří Silný.

  Činnost EA je financována z členských příspěvků a darů domácích i zahraničních příznivců. Pro případ, že si přejete naší činnost finančně podpořit, sdělujeme číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., Praha 10, , převodová pošta 225 07, běžný účet 725056-108/0800 (rádi Vám zašleme složenku).

  Jsme však vděční i za jiné formy pomoci: za náměty a kritické připomínky, pomoc při propagaci i za každou podobu duchovní podpory.

  Jiří Silný, ředitel
  Josef König, předseda

  Přihlašování

  Napište nám na níže uvedenou adresu, které semináře Vás zajímají. Nezapomeňte uvést svou adresu a můžete doplnit i další adresy svých známých, které by náš plán seminářů mohl zajímat. Obvykle asi šest týdnů před konáním semináře dostanete jeho podrobný program s definitivní přihláškou.

  Naše adresa:

  Ekumenická akademie
  Moskevská 34
  101 00 Praha 10-Vršovice
  Tel. a fax: 02/72 35 36


  Plán seminářů Ekumenické akademie I/1997


  Ekologie na faře

  Seminář ve spolupráci s Nadací Heinricha Bölla a Pravoslavnou akademií Vilémov.
  Benešov u Prahy, sobota 15. března 1997

  Seminář zaměřený na praktické uplatnění ekologického chování na farách, ve sborech a dalších církevních zařízeních (může samozřejmě být inspirací i pro ostatní zájemce). Kromě doporučení a návodů seminář nabídne také příležitost k zamyšlení nad odpovědností křesťanů za současný stav stvoření: jaké je naše zvěstování a jaké svědectví o lásce k Božímu stvoření vydáváme?
  Výsledky semináře budou publikovány.

  Pro všechny zájemce.

  Podrobný program atd. zde


  Rok 1945 a co bylo potom
  Nový začátek pro rudou hvězdu

  Seminář ve spolupráci s Evangelickou akademií Míšeň,

  Míšeň, pátek 11. 4. - neděle 13. 4. 1997, v češtině a v němčině

  Seminář využije autentických vzpomínek pamětníků (metoda "orální historie") na společenské změny po Druhé světové válce v ČSR a v NDR, které shromáždí skupiny mladých tazatelů v obou zemích. Kromě toho poskytne historicky fundovaný přehled této bouřlivé doby, která ovlivnila podstatně další dějiny Evropy.

  Pro všechny zájemce

  (Kdo už jste projevili o seminář zájem na základě předchozího plánu seminářů, už psát nemusíte, program semináře včas dostanete)

  Plánovaná témata:


  Plán seminářů Ekumenické akademie II/1997


  (4) Zvíře jako partner a průvodce člověka

  Slapy nad Vltavou, 12. - 14. 9. 1997

  Obecně roste povědomí, že zvíře není jen jakýsi užitečný či obtížný tvor, ale že jeho význam pro lidský život může a má být daleko hlubší. Materiálně chápaná užitečnost se může měnit ve skutečné partnerství, měnící kvalitu lidského života - jako při různých formách zooterapie, kdy dochází k léčivému působení zvířete na lidského partnera. Seminář dále nabídne příležitost k zamyšlení nad etikou lidského chování ke zvířatům i nad náboženskými aspekty tohoto vztahu. Součástí semináře budou i praktické ukázky hipoterapie a canisterapie.

  Pro milovníky zvířat - odborníky (veterináře, psychology, lékaře, teology...) i laiky.

  Mgr. Štěpánka Straková - vedoucí semináře, Dr. Jiří Silný - ředitel

  Místo konání:
  Rekreační a školící středisko Diakonie
  Na Vyhlídce , 252 08 Slapy nad Vltavou 171,
  Telefon v době semináře: 02-9942305

  Spojení autem nebo autobusem z nádraží Na Knížecí (Metro Anděl). (Viz přiložený plánek a autobusové spoje.) Pokud pojedete autem a budete mít volná místa, nabídněte laskavě svezení dalším zájemcům, které zprostředkujeme. Od autobusové zastávky lze zajistit odvoz zavazadel autem (vzdálenost asi 1,5 km) - je třeba předem zatelefonovat, kterým autobusem přijedete. Ubytování je ve 2 - 4 lůžkových pokojích a chatkách, možnost stanování (snížený seminární poplatek). Středisko nabízí možnost soukromého rekreačního pobytu už před nebo po semináři. V takovém případě se obracejte přímo na Slapy.

  Seminární poplatek (včetně noclehů a stravování): 650 Kč se platí na místě. V případě potřeby poskytujeme slevu (např. studentům a důchodcům). Nechceme aby nedostatek peněz někomu zabránil v účasti. V takových případech nás předem kontaktujte.

  Přihlašování: na připojené přihlášce tak, abychom Vaši přihlášku dostali nejpozději týden před konáním semináře. Přihláška platí jako přijatá, nedostanete-li od nás jinou zprávu. Víte-li o dalších zájemcích, sdělte nám jejich adresu, abychom jim mohli zaslat program, přihlásit se je možno i na korespondenčním lístku.

  Program semináře:

  Pátek 12. září

  příjezd, registrace a ubytování: 16 - 17.30

  17.30 večeře

  18.30 zahájení

  19.00 Člověk a zvíře (etologie a humánní etologie)
  referenti:
  Prof. Dr. Zdeněk Veselovský (požádán),
  Doc. Dr. Slávka Fraňková, FF UK, Praha

  Sobota 13. září

  8.00 snídaně

  8.45 ranní zamyšlení

  9.00 Léčivá zvířata
  referent:
  Doc. Dr. Vojtěchovský

  10.00 Canisterapie v teorii a praxi
  základní informace a představení inciativ:
  Mgr. Štěpánka Straková, Klub canisterapie, Praha
  Dr. Lacinová, Nadace Přítel , Brno (požádána)
  Tibor Kikta, Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR, Praha (požádán)

  11.15 přestávka

  11.45 Ukázka: Samostatnost s psí pomocí
  Oldřiška Plšková, Brno
  Tibor Kikta (požádán)

  12.30 oběd

  14.00 Hipoterapie v teorii a praxi
  základní informace a představení iniciativ:
  Ing. Marie Dvořáčková, SRAZ, Ledeč n. S.
  Eva Vávrová, PIAFA, Vyškov
  Ing. Ivana Hudcová, Nadace dítě a kůň, Kutná hora

  15.00 ukázka hipoterapie:
  RNDr. Otakar Leiský, TIS, Praha
  Ing. Marie Dvořáčková

  16.00 přestávka

  16.30 Zooterapie v budoucnosti (výukový program Jihočeské univerzity)
  referent:
  Doc. Dr. Miloš Velemínský, Zdravotně-sociální fakulta JU, České Budějovice

  17.15 práce ve skupinách: (etika, etologie, terapie)

  18.30 večeře

  20.00 kulturní a společenský večer
  (možnost shlédnout přinesené videozáznamy)

  Neděle 14. září

  8.00 snídaně

  9.00 bohoslužba

  10.00 Etika vztahu ke zvířatům
  referent:
  ThDr. Vladimír Šiler, Ostravská univerzita

  11.30 závěrečná diskuse

  12.30 oběd a závěr semináře


  (5) Lokální tratě v České republice

  Možnosti jejich zachování a obnovy

  Seminář ve spolupráci s britskou organizací Transport Research and Information Network a Evropskou kontaktní skupinou pro městskou a průmyslovou misii (ECG)

  Most, 3. - 5. 10. 1997, v češtině a v angličtině

  Rušení či privatizace lokálních železnic přináší řadu problémů pro místní obyvatele a klade otázky ekonomické i ekologické povahy. Některé zahraniční i domácí příklady ukazují, že spojením obcí a občanských iniciativ lze místní tratě zachránit a využít ve prospěch místních občanů i pro šetrnou turistiku.

  Seminář pro příznivce železnic, ekology, pracovníky v turistických službách, představitele obcí a další zájemce

  Vedoucí semináře: Paul Salveson a Tomáš Tožička

  Program semináře:

  Pátek 3. října
  14.00 registrace, občerstvení
  14.45 uvítání a úvod
  Paul Salveson, TRIN, Jiří Silný, Ekumenická akademie Praha
  15.00 Veřejna doprava a Boží stvoření
  referent: Tomáš Tožička, Ekumenická akademie, Most
  15.30 Ekonomická a sociální regenerace spojená se železnicí
  referent: Paul Salveson, TRIN
  dotazy a diskuse
  16.30 přestávka
  17.00 Problémy a možnosti lokálních železnic ve střední a východní Evropě:
  příklady z Maďarska, Slovenska a Polska
  referenti: Paul Salveson a Colin Speakman, TRIN,
  dotazy a diskuse
  18.00 večeře
  19.00 společenský program
  Sobota 4. října
  8.00 ranní zamyšlení
  8.15 snídaně
  9.00 Lokální železnice v České republice: současný stav I.
  referenti: NN, České dráhy, NN, odbory
  dotazy, diskuse
  10.30 přestávka
  11.00 Lokální železnice v České republice: současný stav II.
  prezentace lokalních aktivistů a organizací
  dotazy a diskuse

  12.30 oběd

  14.00 Možnosti uchování a revitalizace lokálních železnic v České republice
  skupinová práce zaměřená na prakitcké otázky,
  zprávy ze skupin v plénu, diskuse
  Exkurse (návětěva lokální tratě)
  18.00 včeře
  19.00 společenský večer
  Neděle 5. října
  8.00 snídaně
  8.15 bohoslužby
  9.00 Veřejená doprava z hlediska ekologie
  referent: NN
  dotazy, diskuse
  10.00 přestávka
  10.30 Rozvíjení strategie
  rozhovor o budoucnosti
  12.00 hodnocení semináře

  12.30 oběd a závěr semináře


  (6) Jak sociální musí být tržní hospodářství?

  Minimální sociální standardy Evropské unie a realita v Sasku a v České republice

  Seminář ve spolupráci s Evangelickou akademií Míšeň (původně avizován jako Česká republika a Evropská sociální charta)

  Praha, 17. - 19. října 1997, v češtině a v němčině

  Hospodářský rozvoj nemusí být v rozporu se sociální orientací. Odpovědná politika se snaží vytvářet mezi obojím zdravý poměr. Toto úsilí má rozměr konkrétní splupráce (na příkladu kooperace saských a českých firem a organizací) i širší souvislosti procesu evropské integrace. Srovnání vývoje ve východní části sjednoceného Německa a ve Finsku, jako novém členu Evropské unie, a situace v eské republice se standardy EU (Evropská sociální charta a další dokumenty) může lecos napovědět o úkolech české sociální politiky před vstupem do EU i o perspektivách kvality života české společnosti.

  Seminář pro představitele hospodářství, odborů, zaměstnavatelů, církví a další zájemce

  Předběžný program semináře:

  Pátek 17. října
  18.00 večeře, přivítání
  18.45 zahájení
  19.00 Zaměstnanost, sociální jistoty, solidarita
  - sociální standardy Evropské unie
  referent: Dr. Ralf-Rene Weingärtner, Evropská komise, Brusel
  diskuse
  22.00 Sociálně-politický noční rozhovor
  Sobota 18. října
  8.00 Slovo ke dni
  snídaně
  9.00 Vstup Finska do EU - co přineslo členství v sociální oblasti
  referent - Lidová vysoká škola Turku
  diskuse
  10.30 přestávka
  11.00 Tržní hospodářství (s přívlastky nebo bez) v Sasku a v Česku
  - výsledky transformace v sociální oblasti
  Referenti:
  - Dr. Rainer Lubk, Saské státní ministerstvo hospodářství a práce, nebo:
  - Arnold Janiszewski, Saské státní ministerstvo sociálních věcí, zdravotnictví a rodiny, Drážďany
  - NN, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha

  12.15 oběd

  14.00 Politické koncepty sociální politiky
  podiová diskuse českých a saských politických stran
  - Kerstin Nicolaus, poslankyně za CDU
  - Dr. Marlies Volkmer, (Constanze Krehl), poslankyně za SPD
  - NN, ODS, KDU-SL, SSD
  16.00 přestávka
  16.30 Hospodářská spolupráce mezi Saskem a Českem
  - co z ní vyplývá pro sociální rozvoj obou zemí?
  Referenti:
  - Peter Szenassy, Hospodářská podpora Sasko, s. s r.o., Drážďany
  - Dr. Karl Kutzsche, Inovační centrum, Freiberg
  - Zdeněk Červený, Česko-německá hospodářská kancelář, Praha
  - Prof. Dr. Květoslav Eliáš, Brno
  - Ing. Manfred Hellmich, Most
  - Dr. František Nekola, Meziregionální odborová rada, Most
  18.00 večeře
  19.30 kulturní večer
  Neděle 19. října
  8.00 snídaně
  9.00 bohoslužby (spolu se sborem CE v Kobylisích)
  10.30 Obecné blaho a vlastní zájem - odpovědnost individua v solidární společnosti
  Referent: Ing. Karel Müller, sociolog, Institut základů vzdělanosti UK, Praha
  11.15 Obdělávat a chránit zemi - příspěvek církví k vizi Evropy
  Referenti:
  - NN, Česká republika
  - Hans- Joachim Kiderlen, vrchní církevní rada, církevní prezident, Magdeburg
  12.45 závěrečná diskuse

  13.15 oběd, závěr semináře


  (3) Krásná smrt?

  odložený seminář (původní termín v květnu 97)

  Praha, 7. - 8. listopadu 1997

  Jak se v současné společnosti mění tradiční pohled na smrt a umírání? Co o umírání a smrti vlastně víme? Proč se otevřeně debatuje o eutanázii a s jakými etickými, právními, politickými a náboženskými problémy je tato otázka spojena?

  Jaké může být svědectví církví ve společnosti, která o jejich názory nemá zájem?

  Pro duchovní, lékaře, etiky a ostatní smrtelníky.

  Pátek 7.listopadu

  13:00 - 14:00
  registrace

  14:00
  zahájení

  SMRT A UMÍRÁNÍ JAKO KULTURNÍ JEV
  14:15
  K některým změnám v sociálním kontextu umírání
  Prof. Dr. Ivo Možný, Masarykova universita

  15:15
  Politické aspekty sporu o eutanázii
  Dr. Petr Příhoda, Karlova univerzita, Praha

  16:00
  přestávka (káva)

  POHLED FILOZOFIE A ETIKY
  16:30
  Smrt jako konstitutivní součást života
  Ing. Ivan Chladík, náměstek ředitele Centra pro teoretická studia, ředitel Patočkova archívu

  17:30
  Umírání a smrt jako etický problém
  Prof. Phdr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc, proděkanka Husitské teologické fakulty UK

  18:30
  přestávka (občerstvení)

  19:30
  Carpe diem
  film režiséra Jana Špáty
  rozhovor s autorem (požádán)

  Sobota 8.listopadu

  7:45
  snídaně pro přenocující
  8.15
  pobožnost (Jiří Silný)

  SMRT, UMÍRÁNÍ A NÁBOŽENSTVÍ
  8:30
  Pastorace umírajících a pozůstalých
  Ulrich Katzenbach, děkan starokatolické církve, Hessensko, SRN (tlumočeno)

  9:45
  Křesťanské ars moriendi
  Dr. Vladimír Šiler, Ostravská univerzita

  10:30
  přestávka (káva)

  11:00
  Smrt v současném náboženském myšlení
  Dr. Odilo I. Štampach OP

  11:45
  Problematika smrti v pravoslavné tradici
  Mgr. Roman Juriga, Pravoslavná akademie Vilémov

  12:15
  Zvěst o vzkříšení v současném kontextu
  Prof. Dr. Petr Pokorný, CSc., Evangelická teologická fakulta UK, Praha

  13:15
  závěr semináře

  Místo konání:

  Sbor Českobratrské církve evang., U školské zahrady 1, Praha 8 - Kobylisy
  Spojení: tramvají č. 17 do zastávky Střelničná.

  Ubytování:

  Možné v místě.

  Seminární poplatek:

  Včetně noclehu: 350 Kč
  Bez noclehu: 150 Kč
  Studenti: 50 Kč
  V případě potřeby poskytujeme slevu.

  Přihlašování:

  Poslat písemnou příhlášku (možno korespondenční lístek) na adresu akademie tak, aby došla pokud možno týden předem.


  (7) Trvale udržitelný život

  Místo dosud nestanoveno, 5. - 7. 12. 1997

  Nekonečná expanze na konečné zeměkouli vede dříve či později ke katastrofě a to nikoli náhodně, nýbrž nutně. Z toho vyplývá základní úkol lidstva pro budoucnost: hledání a uskutečňování představy trvale udržitelného života na Zemi. Jde o to, jak vytvářet civilizaci, která by neničila sama sebe. Trvale udržitelný rozvoj musí být symbiózou ekonomického, ekologického a sociálního rozvoje, se společným jmenovatelem reorientace civilizace od spotřeby k životu. Jaké jsou prameny a zdroje nových hodnot pro příští tisíciletí?

  Pro všechny zájemce


  [DÚLOS] [Archiv: Semináře EA v roce 1996] [Semináře EA v letošním roce]
  Úprava do HTML: Petr Heřman
  Datum poslední změny: 22.2.98