[DÚLOS] [Ekumenická akademie - další semináře v tomto roce]

Ekologie na faře

Seminář ve spolupráci s Nadací Heinricha Bölla a Pravoslavnou akademií Vilémov.

Benešov u Prahy, 15.března 1997

Seminář zaměřený na praktické uplatnění ekologického chování na farách, ve sborech a dalších církevních zařízeních (může samozřejmě být inspirací i pro ostatní zájemce). Kromě doporučení a návodů seminář nabídne také příležitost k zamyšlení nad odpovědností křesťanů za současný stav stvoření: jaké je naše zvěstování a jaké svědectví o lásce k Božímu stvoření vydáváme? Seminář se koná ve sborovém domě, který byl při přestavbě vybaven některými ekologickými prvky.

Výsledky semináře budou publikovány.

Místo konání:
Sbor Církve československé husitské
Čechova 433, Benešov u Prahy

Telefon v době semináře: 0301-21306

Do Benešova je dobré vlakové i autobusové spojení z Prahy.

Vybraná vlaková spojení:

TAM:               R          R
Praha - hlavní nádraží:  6.48  7.13  7.48  8.18 8.53
Benešov u Prahy:     7.53  7.59  8.53  9.23 9.48

ZPĚT:
Benešov u Prahy:     18.15 18.19 19.19 19.54
Praha - hlavní nádraží: 19.00 19.26 20.26 20.43
V případě, že hodláte použít auto nebo se potřebujete s někým autem svézt, kontaktujte kancelář akademie, abychom mohli zorganizovat společné jízdy.

Pro vzdálenější účastníky je možno zajistit jednoduché přenocování (vlastní spacák) před či po semináři (nutno se předem přihlásit).

Přihlašování: písemně (na korespondenčním lístku), pokud možno tak, abychom Vaši přihlášku dostali týden před konáním semináře. Přihláška platí jako přijatá, nedostanete-li od nás jinou zprávu.

Adresa:

Ekumenická akademie
Moskevská 34
101 00 Praha 10
Tel. a fax: 02/723536

Seminární poplatek (včetně občerstvení během semináře a písemné dokumentace): 80 Kč.

V případě potřeby poskytujeme slevu (např. studentům a důchodcům) a pro vzdálenější účastníky můžeme nabídnout i příspěvek na dopravu. V takových případech nás předem kontaktujte.

Program:

8.00 - 9.00
registrace účastníků

9.00
zahájení
Stručná Informace o pořadatelích:
 • Ekumenická akademie
 • Nadace Heinricha Bölla,
 • Pravoslavná akademie Vilémov

9. 15
Jak ekologická je naše teologie a naše praxe?
2 referáty s diskusí:
 • Prof. Dr. Pavel Filipi, teolog, Evangelická teologická fakulta UK
 • Ing. František Benda, exministrživotního prostředí

11.15
Prohlídka sborového domu
- z hlediska funkčnosti a ekologie
Provázejí:
 • architekt ing. arch. Petr Kovář , autor topného systému
 • ing. Milan Ogoun
 • ThMgr. Josef Švehla, farář CČSH (za uživatele)

12.00
přestávka - občerstvení

13.30
Energetické problémy staveb a možnosti jejich řešení
Referát s diskusí:
 • Ing. Karel Murtinger, Liga energetických alternativ

Ekologický provoz kanceláře a domácnosti
NN

15.00
přestávka

15.30
Ekologická výchova:
kde lze získat solidní informace a jak je šířit?
panelový rozhovor:
 • Ing. František Benda, exministr životního prostředí
 • Doc. ing. Jaroslav Zahálka, děkan fakulty životního prostředí, ÚJEP, Ústí nad Labem
 • Ing. arch. Karel Cieslar, starosta Těrlicka
 • NN, ekologická iniciativa

17.30
Projekt ekologické výchovy Pravoslavné akademie Vilémov
 • ThMgr. Roman Juriga, ředitel Pravoslavné akademie Vilémov

18.00
Boží stvoření a život obce
 • ThMgr. Jana Tožičková, Tomáš Tožička, duchovní ČCE, Most

18.45
závěrečná pobožnost

19.00
závěr semináře

Upozorňujeme, že na druhé pololetí 1997 chystá Ekumenická akademie další ekologicky zaměřený seminář s názvem Trvale udržitelný život. Zájemci o program a přihlášku se mohou už teď obracet na naši adresu.


[DÚLOS] [Ekumenická akademie - další semináře v tomto roce]