Horolezecký program


Cílem expedice Everest 96 je výstup severní stěnou z Tibetu. Každý výstup severní stěnou jakékoliv hory znamená obtížnější povětrnostní podmínky a nepříznivou strukturu skály, ledu a sněhu. Na Mount Everestu to platí zvlášť. Výstup odstrašující, impozantní severní stěnou znamená obtížnost nejvyššího řádu. Tibet leží ve značné nadmořské výšce a civilizace je vzdálená. Expediční působení zde se mnohem více blíží ideálům čistého a volného horolezectví než komercionalizované expedice z jižní strany. Expedice bude při výstupu působit lehkým stylem bez výškových nosičů a bez nebo jen s minimálním použitím umělého kyslíku.


Obsah:
Úvod, Harmonogram, Propagace, Who is Who, Interview, Kontakty.
Zpět na DÚLOS