DÚLOS / Týden s indiány Šúva

Náčelník nad vlastním ešusem

Náčelník kmene Šúva

Celé následující interview je doprovázeno cinkotem náčelníkovy lžíce o ešus (zvuky v popředí), míšeného hlukem řezaného dříví (v pozadí).

Dúlos (k náčelníkovi):
Já tě ruším při jídle.

Náčelník kmene Šuva:
No, co se dá dělat? Když už tady jseš.

Dúlos:
To je možná nebezpečný náčelníka rušit při jídle.

Žena z kmene Šuva:
Chceš ještě okurku?

Náčelník:
Mm hm. (Citoslovce vyjadřující, že náčelník chce okurku) ... Jsem ready.

Dúlos:
Jseš ready. Výborně. Já mám tady před sebou náčelníka kmene a to je všecko, co v podstatě vám v této chvíli můžu říct a z toho titulu funkce bych řek', že to je ten nejzodpovědnější člověk, kterej by nám tady řek', kde vlastně jsme a co to tady vlastně probíhá. Já jsem tady vyzpovídal svatebčany už, ale co je vlastně širším kontextem tadytoho dění celého dnešního dne, dnešního týdne, dnešních týdnů a vlastně celých let, protože to, že jsme tady asi není ... nevznikla ta myšlenka včera, ale zřejmě se tu jedná o nějaký proces...

Náčelník:
No tak přátelé, asi takhle:

Celá věc má složité začátky, kořeny jsou staré již několik let a u zrodu tohoto tábora stál šaman a náčelník. Ano, byli jsme to my dva, velcí mužové, kteří jsme si řekli: "Proč mít jen příměstské tábory? Proč se naše děti mají trmácet v potu a v horku dusné Prahy?" a rozhodli jsme se tedy, že bychom mohli udělat tábor pro naše děti ve volné a krásné přírodě. Inspirováni životem indiánů rozhodli jsme se postavit si teepee.

První rok, to bylo před třemi lety, jsme si teepee pouze půjčili. Byly to takové nevzhledné plachty, hodně tmavé, takže vevnitř byla tma a dusno, ale na tehdejší podmínky nám byly velmi dobré. Vloni jsme se rozhodli, že si ušijeme teepee sami. Některé matky - právě jedna z nich tady chodí - může dosvědčit, že tento proces vytváření nových teepee byl velmi náročný. Sám náčelník byl tehdy velmi unaven a většina žen, která teepee šila, si stěžovala na velkou únavu. Ale přesto jsme se nedali zlomit touto obtíží a vybudovali jsme úžasný indiánský tábor plný nádherných teepee. Nynější stav teepee je číslo devět, protože jsme letos ještě tři přišili. Ee, co to povídám, další tři jsme ušili. Máme sněmovní teepee, to je to největší uprostřed louky, a tam se každý večer náš kmen schází, aby se podíval zpětně, co se ten den stalo.

Jinak tadle kuchyň, ve které právě sedíme, tu vznikala taky velmi zajímavým způsobem. Když jsme sem před dvěma lety přišli, byla to taková hromádka neštěstí - to je asi velikosti nynější kuchyně - někde takle - taková malá jídelnička. Nelenili jsme, vzali jsme sekery a pily a co vidíte, to tu dnes stojí. To byla práce našich rukou. Třeba některé ruce - vyjmenuju například - nechci přímo konkrétně - ale tak mohl to být třeba Míla Hrabák a taky ruce Fandy Kabáta se tady obětovaly a ...

Dúlos:
Stačí Levá ruka, Pravá ruka, ...

Náčelník:
... No byly to levé ruce i pravé ruce - většinou teda levé samé - to vidíte sami, že kuchyň není dokonalá, ale stojí, teče jen v některých částech, není to tak zoufalý. Kamna kouří, pravda, nepovedly se úplně podle našich představ, ale topí se v nich dobře. Máme dva kotle, v těchdle kotlích se ohřívá voda, myslím že to je velmi praktické a mluvili jsme s některými jinými táborníky a i naše kotle se jim velmi líbily. Sklad papu je taky velmi, řekl bych, jednoduše zařízený, několik polic a na nich...

Dúlos:
Teď bych vás možná přerušil, takhle tady hovoříme o té materiální stránce a já tady tuším jakési vyšší ještě - pozadí - nebo popředí - nebo jak to říct slušně - celé události, dalo by se o tom něco říct?

Náčelník:
No tak - dalo by se o tom mnoho mluvit, samozřejmě, já se zmíním jenom tak krátce:

Před třemi lety - nebyl to konkrétně nápad nás dvou s Bílou Nohou, se šamanem, že bysme jeli pod teepee - o tom hovořily některé ženy, jako Simona Krutská a podobně. Tehdy to byl takový spíš rozmarný nápad vyzkoušet si, jak se žije pod takovým teepee. Teprve když jsme poprvé ulehli a usínali mezi tyčemi, obepnutými plachtou, uprostřed hořící oheň - tehdy nám došlo, že nelze pouze stavět teepee, že je třeba se také podívat, kde teepee vzniklo a jaké okolnosti, neřku-li prožitky, se s tímto obydlím spojují, a začali jsme studovat život indiánů více do hloubky. Dokonce jsme v letošním roce napsali indiánské organizaci Indian Corell, kteří ná ale neodpověděli, protože se asi zalekli hloubky, s jakou jsme se chtěli pustit do indiánského života. Protože oni jsou to spíš takoví folklóristi.

Měli jsme tady na návštěvě jednoho muže, jmenuje se Logan, z woodcraftu, z indiánské ligy - ligy lesní moudrosti - a tento člověk tak nějak sám řekl, že ten náš tábor se mu velmi líbí a že tuší, že jsme tak ňák spíš dopředu, ještě dál, než je Lesní liga. Já myslím, že v tom vůbec nelhal, protože my s Bílou Nohou jsme se shodli velmi svorně, že jsme ti nejlepší indiáni.

Proč? No tak jednak z toho důvodu, že jsme se do toho zabrali tak jaksi naplno. Druhý důvod k tomu je, že indián, to byl člověk věřící a my všichni, jak jsme tady - tedy já tady jsem a možná i ostatní - jsme věřící. Proto ta hloubka, se kterou jsme pronikli do indiánského života. No a za třetí, máme dobré vedení a tím je otec Vladimír a ten nás v této otázce šikovně kormidluje, abychom nespadli zpět do pohanských prvopočátků a naopak, abychom nepřeválcovali křesťanstvím to nádherné, co v sobě indiánský život skýtá.

No asi tolik o tom pozadí či popředí.

Dúlos:
Já ještě - abych šel přímo k věci - ty jsi tady řekl už slova, že jsme věřící, já prozradím, že tě znám z vršovické farnosti otce Vladimíra a řek' jsi třeba takové slovo jako "indiáni" a "woodcraft" a takhle a já znám nějaké křesťany, kteří třeba když slyší tyto slova tak jim vstávají vlasy hrůzou - nebo chlupy nebo co všechno - hrůzou na hlavě a na celém těle, když slyší takové věci, protože v tom vidí jako okultismus a návrat k pohanství a takové věci a považují to jako za něco naprosto absurdního, že by křesťan se mohl takovýmito věcmi zabývat. Moh' by si k tomu něco říct?

Náčelník:
No tak asi takhle:

Už jsem se zmínil o dobrém vedení duchovním, kterým je otec Vladimír, a ten nás tak nějak šikovně kormidluje k tomu, abychom se za prvé nebáli indiánů a za druhé jim nepodlehli. Čili taková vyrovnanost mezi tím, co je na nich špatného a co je na nich dobrého. Já myslím, že my se tady snažíme o jednu věc:

Jistě si každý v historii vzpomene, s jakou rasancí evangeličtí misionáři zlikvidovali, přímo zlikvidovali některé důležité duchovní kultury v Americe, mezi ně patřili i Severní indiáni. Já myslím, že je teď na čase, abychom my, jako křesťané, rehabilitovali tuto smutnou situaci a tyto hrozné činy, které byly spáchány právě na tak vyspělých kulturách, jako byli třeba Severní indiáni, a snažili se tím citlivým přístupem - už jako křesťani - tím citlivým přístupem k těm hodnotám, které skýtá indiánský život, napravit tu hroznou chybu.

Dúlos:
Řek' jsi slovo - jestli jsem dobře slyšel - evangeličtí misionáři. Evangelíci by možná zase mohli spíš mluvit o španělských misionářích, kteří napáchali strašné škody, a některý by se mohli naprudit - moh' by jsi říct nějaké konkrétnější případy, kdy evangeličtí misionáři zlikvidovali ty Severní indiány, nebo jaký o tom máš informace?

Náčelník:
No tak jistě, o španělských jezuitech a španělských misionářích jsou smutné zprávy, ale na Severu tam se právě vyskytovali evangeličtí misionáři, konkrétně hodně na západě a severozápadě, tam v podstatě katoličtí misionáři nepáchli - abych tak řekl.

Velmi správně to vystihli někteří náčelníci a šamani indiánských kmenů, když mluvili o tom: "Vy nám tady mluvíte o náboženství, ale my indiáni náboženství přímo žijeme. My ani nemáme pojem pro slovo náboženství." Oni to do té doby neznali, pro ně prostě život uprostřed přírody a uprostřed duchovního bytí na tomto světě bylo jedno a to samé jako náboženství, oni nerozlišovali, a necitlivý přístup právě evangelických misionářů v této otázce, myslím, na dlouhá léta, já bych skoro řekl století, zablokovali takové to přirozené spojení, to co je v křesťanství důležitého, s indiánskými tradicemi.

Dúlos:
Já už ukončím ten rozhovor, jinak se upíšu, protože to budu přepisovat, a myslím, že na to asi budou reagovat někteří čtenáři, takže předpokládám, že všechny připomínky, které k tomuto rozhovoru dostaneš, na ně budeš schopen odpovědět.

Náčelník:
No jistě, nebojím se žádných připomínek a rád se s vámi uvidím. Nashledanou.

Dúlos:
Nashle.


DÚLOS / Týden s indiány Šúva