DÚLOS / Indiáni Šůvá

Prohlášení duchovního správce

Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Václava a sv. Mikuláše v Praze-Vršovicích

k pořadu Nezávislé televizní stanice Nova, redakce "Na vlastní oči", "Bratrstvo", uvedenému dne 29. 10. 1996 večer a 30. 10. 1996 v repríze v dopoledních hodinách

Uvedený pořad pomluvil v očích neinformované veřejnosti římskokatolickou církev. Vršovická farnost na něj reagovala protestem své farní rady (uveřejněno v P-10 č. 21), který podepsalo 1054 občanů. Za svou osobu chci k tvrzením, která v režii pana Dražana v pořadu zazněla, uvést následující:

Chci tímto poděkovat všem občanům, věřícím i nevěřícím, kteří se jakýmkoli způsobem zastali ať mne či mých spolupracovníků a známých proti těmto nepravdám.

S přáním Božího požehnání pro všechny lidi dobré vůle, aby mezi námi, občany tohoto státu i naší obce, rostl duch porozumění, smířlivosti a úcty jednoho k druhému.

V Praze-Vršovicích dne 2. 12. 1996
P. Mgr. Vladimír Mikulica
duchovní správce farnosti u sv. Mikuláše
a sv. Václava ve Vršovicích


DÚLOS / Indiáni Šůvá