Cyklus starého tance na panovnických dvorech

Výuka dvorských a lidových tanců z 15. a 16. stol.

Lekce: úterý od 17:00 do 19:00 hodin
Místo: tělocvična ZCŠ sester Voršilek, Ostrovní ulici č.9, Praha 1.
Cena kursovného (10 dvouhodin): 800,- Kč.

Slevy:
pár:5%
skupina 5 - 9 osob:10%
skupina 10 a více osob:20%
Presentace a úhrada kursovného v 1. lekci dne 3.října 2000.

Přihlášky zasílejte do 15. září 2000, po tomto termínu budou přihlášky přijímány pouze po předchozí telefonické dohodě.

V kursu bude možno dále pokračovat od 20.února do 24.dubna 2001, což bude ukončeno hostinou a presentací tance při Králodvorských slavnostech na radnici Nového Města pražského.

REGII CAROLI REGIS
Miroslav Smaha
Vnislavova 4/48
128 00 Praha 2

Informace: tel. 02/290332, fax: 02/4727428, e-mail:regii@centrum.cz
Pořadatel: soubor starého tance REGII CAROLI REGIS