Plán výuky

Ve školním roce počítáme se 40 týdny, z toho je:

Mezi I. a II. ročníkem a mezi II. a III. ročníkem se koná dvoutýdenní praxe.

Rozvrh praxe

              povinná prázdninová
ročník  praxe během roku     praxe      celkem praxe
------------------------------------------------------------------
 I.   5 týdnů = 150 hod. 2 týdny = 84 hod. 7 týdnů = 234 hod.
 II.   6 týdnů = 180 hod. 2 týdny = 84 hod. 8 týdnů = 264 hod.
III.   8 týdnů = 240 hod.   --------    8 týdnů = 240 hod.
------------------------------------------------------------------
I.-III. 19 týdnů = 570 hod. 4 týdny = 168hod. 23 týdnů = 738 hod.

Poznámka:


Učební plán

(seznam předmětů a jejich hodinová dotace)


Přehled pro všechny ročníky

           hodin:  t ý d n ě  r o č n ě celkem
povinné předměty:  ročník:  1. 2. 3.  1. 2. 3. 
------------------------------------------------------------
ODBORNÉ DISCIPLÍNY:
Pedagogika  . . . . .  2  2  -  56 +50   = 106
Metodika (didaktika) . .  2  2  -  56 +50   = 106
Speciální pedagogika . .  -  2  3    50 +72 = 122
Sociální pedagogika  . .  -  -  2      48 =  48
Psychologie . . . . .  2  2  2  56 +50 +48 = 154
Sociologie  . . . . .  -  2  -    50   =  50
Biol.člověka a zákl.lékařství 2  -  -  56     =  56

PRAKTICKÉ VÝCHOVY:
Český jazyk a literatura   2  2  -  56 +50   = 106
Cizí jazyk  . . . . .  3  2  2  84 +50 +48 = 182
Hudební výchova  . . .  2  2  1  56 +50 +24 = 130
Hudební výchova - nástroj   1  1  1  28 +25 +24 =  77
Výtvarná výchova  . . .  2  2  -  56 +50   = 106
Pracovní výchova  . . .  2  2  -  56 +50   = 106
Dramatická výchova . . .  -  2  2    50 +48 =  98
Tělesná výchova  . . .  2  2  -  56 +50   = 106
Občanská výchova  . . .  2  -  -  56     =  56
Rodinná výchova  . . .  -  -  2      48 =  48
Dějiny    . . . . .  2  -  -  56     =  56
Ekologie   . . . . .  -  2  2    50 +48 =  98
Matematika  . . . . .  -  1  2    25 +48 =  73
Ekonomika a řízení školy .  -  -  1      24 =  24

FILOSOFICKO-TEOLOGICKÉ DISCIPLÍNY:
Filozofie    . . . .  2  -  -  56     =  56
Etika a morální teologie   -  1  2    25 +48 =  73
Úvod do biblické teologie   1  2  2  28 +50 +48 = 126
Úvod do fund. a dogm. teol.  -  1  1    25 +24 =  49
Křesťanská antropologie .  -  1  -    25   =  25
Teologie duchovního života  2  -  -  56     =  56
Náboženská výchova  . .  -  1  2    25 +48 =  73

SEMINÁŘ:
Volitelný seminář . . .  /2  2  5  28 +50+120 = 198
 (v I.ročníku jen v letním semestru)
------------------------------------------------------------
C e l k e m        31/33 36 32  896+900+768 = 2564

Nepovinné předměty:
   Latina
   Řečtina
   Hebrejština
   Doplňková cvičení k různým předmětům dle potřeby


I. ročník

              zimní    letní  počet hodin
předmět          semestr   semestr   za rok
             P / C    P / C
-----------------------------------------------------------
Pedagogika        2 / 0 ZK   2 / 0 KZáp.  56
Metodika         0 / 2 Záp.  0 / 2 Záp.  56
Psychologie 1       1 / 1 ZK   1 / 1 ZK   56
      2       - " -    - " -
Biol.člověka a zákl.lék. 2 / 0 Záp.  2 / 0 ZK   56

Český jazyk a literatura 1 / 1 Záp.  1 / 1 KZáp.  56
Cizí jazyk        1 / 2 Záp.  1 / 2 KZáp.  84
   A 1          - " -    - " -
   A 2          - " -    - " -
   N 1          - " -    - " -
   N 2          - " -    - " -
Hudební výchova      2 / 0 Záp.  2 / 0 Záp.  56
   Hv 1          - " -    - " -
   Hv 2          - " -    - " -
Hudební vých. - nástroj  0 / 1 Záp.  0 / 1 KZáp.  28
Výtvarná výchova     0 / 2 Záp.  0 / 2 Záp.  56
   Vv 1          - " -    - " -
   Vv 2          - " -    - " -
Pracovní výchova     0 / 2 Záp.  1 / 1 Záp.  56
   Pv 1          - " -    - " -
   Pv 2          - " -    - " -
Tělesná výchova      0 / 2 Záp.  0 / 2 Záp.  56
   Tv 1          - " -    - " -
   Tv 2          - " -    - " -
Občanská výchova     1 / 1 Záp.  1 / 1 KZáp.  56
Dějiny          2 / 0 Záp.  2 / 0 KZáp.  56

Filozofie         2 / 0 ZK   2 / 0 ZK   56
Úvod do bibl.teologie   1 / 0 Záp.  1 / 0 ZK   28
Teol. duchovního života  1 / 1 Záp.  1 / 1 ZK   56

Volitelný seminář:     -     0 / 2 Záp.  28
   Komunikativní dovednosti
   Křesťanská spiritualita
   Předškolní pedagogika
   a další podle aktuální potřeby

Sociálně pedagog. praxe 5 týdnů, 1 týden hodnotící seminář
Prázdninová praxe    2 týdny


II. ročník

             zimní     letní  počet hodin
předmět         semestr    semestr   za rok
             P / C     P / C
------------------------------------------------------------
Pedagogika        1 / 1 KZáp.  1 / 1 ZK   50
Metodika         0 / 2 Záp.  0 / 2 KZáp.  50
Speciální pedagogika   1 / 1 ZK   1 / 1 ZK   50
Psychologie       1 / 1 Záp.  1 / 1 ZK   50
  P 1           - " -     - "-
  P 2           - " -     - " -
Sociologie        1 / 1 Záp.  1 / 1 ZK   50

Český jazyk a literatura 1 / 1 KZáp.  1 / 1 Záp.  50
Cizí jazyk        1 / 1 Záp.  1 / 1 Záp.  50
  A 1           - " -     - " -
  A 2           - " -     - " -
  N 1           - " -     - " -
  N 2           - " -     - " -
Hudební výchova     1 / 1 Záp.  1 / Záp.   50
  Hv 1          - " -     - " -
  Hv 2          - " -     - " -
Hud. výchova - nástroj  0 / 1 Záp.  0 / 1 Zk   25
Výtvarná výchova     1 / 1 KZáp.  1 / 1 Záp.  50
  Vv 1          - " -     - " -
  Vv 2          - " -     - " -
Pracovní výchova     1 / 1 Záp.  1 / 1 KZáp.  50
  Pv 1          - " -     - " -
  Pv 2          - " -     - " -
Dramatická výchova    0 / 2 Záp.  1 / 1 Záp.  50
  Dv 1          - " -     - " -
  Dv 2          - " -     - " -
Tělesná výchova     1 / 1 Záp.  1 / 1 KZáp.  50
  Tv 1          - " -     - " -
  Tv 2          - " -     - " -
Ekologie         1 / 1 Záp.  1 / 1 Záp.  50
Matematika        1 / 0 Záp.  1 / 0 Záp.  25

Etika a morální teologie 1 / 0 Záp.  1 / 0 Záp.  25
Úvod do bibl. teologie  2 / 0 Záp.  2 / 0 ZK   50
Úvod do fundamentální
 a dogmatické teologie 1 / 0 Záp.  1 / 0 Záp.  25
Křesťanská antropologie 1 / 0 Záp.  1 / 0 Záp.  25
Náboženská výchova    0 / 1 Záp.  0 / 1 Záp.  25

Volitelný seminář    0 / 2 Záp.  0 / 2 Záp.  50
  vybraná témata ze sociální pedagogiky
  vybraná témata ze speciální pedagogiky
  a další dle aktuální potřeby

Sociálně pedagogická praxe   6 týdnů
Prázdninová praxe        2 týdny


III. ročník

             zimní     letní  počet hodin
předmět         semestr    semestr   za rok
             P / C     P / C
------------------------------------------------------------
Speciální pedagogika   2 / 1 KZáp.  2 / 1 ZK   72
Sociální pedagogika   1 / 1 Záp.  1 / 1 ZK   48
Psychologie       1 / 1 Záp.  1 / 1 KZáp.  48

Cizí jazyk        0 / 2 Záp.  0 / 2 K Záp. 48
  A 1           - " -     - " -
  A 2           - " -     - " -
  N 1           - " -     - " -
  N 2           - " -     - " -
Hudební výchova     1 / 0 Kzáp.  1 / 0 Záp.  24
Hud. vých. - nástroj   0 / 1 Záp.  0 / 1 Záp.  24
Dramatická výchova    1 / 1 ZK   1 / 1 Záp.  48
Rodinná výchova     1 / 1 Záp.  1 / 1 ZK   48
Ekologie         1 / 1 ZK   1 / 1 Záp.  48
Matematika        1 / 1 Záp.  1 / 1 ZK   48
Ekonomika a řízení školy 1 / 0 záp.  1 / 0 Záp.  24

Etika a morální teologie 1 / 1 Záp.  1 / 1 Zk   48
Úvod do bibl. teologie  1 / 1 záp.  1 / 1 ZK   48
Úvod do fundamentální
  a dogmatické teologie 1 / 0 Zk   1 / 0 Záp.  24
Náboženská výchova    1 / 1 Záp.  1 / 1 KZáp.  48

Volit.semináře I,II,III 0 / 5 Záp.  0 / 5 Záp.  120
  Speciální pedagogika (základy znakové řeči, integrace)
  Didaktika čtení a psaní
  Liturgika
  Sociální učení církve
  Výtvarná výchova pro handicapované
  Pracovní výchova jako terapie
  další semináře podle aktuální potřeby

Sociálně pedagogická praxe    6 týdnů
Pastorační praxe         2 týdny


Doplňující komentář:
 1. Jednotlivé studijní disiplíny jsou ukončeny buď zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou podle rozpisu.

 2. Studium je uzavřeno odevzdáním a obhájením diplomové práce a složením předepsané zkoušky z vybraných profilových oborů: pedagogika (včetně sociální pedagogiky), psychologie, teologické disciplíny.

 3. Podle možností a zájmu nabízí škola i nepovinné předměty (např. další cizí jazyk, klasické jazyky, specializované semináře, doplňková cvičení apod.) a jednotlivé pařednášky, event. jednodenní i vícedenní semináře.

 4. Praxe se koná minimálně v jednotýdenních blocích. Po 1. a 2. ročníku je povinná dvoutýdenní prázdninová praxe dle vlastního výběru studujících.

 5. Výběrové (volitelné) semináře závisejí na vypsaných tématech (podle aktuálních možností a potřeb) a počtu přihlášených studentů. Nejmenší počet studentů pro tyto semináře je 5.