DÚLOS / Jednota bratrská / Nedělní škola

Faraonovo právo [3]

závislý provládní týdeník

Mimořádné vydání - nejnovější zprávy

Neuvěřitelné ultimátum

Mojžíš měl tu drzost, že se vrátil a žádal, aby farao propustil jeho lid. Prý, že když nepropustí, tak nás potrestá jeho vymyšlený bůh. -pavel-

Přinášíme zprávy ze všech našich měst

Tohle Egypt nezažil!!!

Ve městě Krokodilopolis v kraji Fajjúm poskytl našemu reportérovi interwiev nejstarší nilský krokodýl.

FP:
Mohl byste našim čtenářům říci, jak hodnotíte poslední události ?
K:
Je to skandál! Nejen, že pravidelné dodávky krmiva se staly velmi nepravidelnými a pak ustaly docela, ale dnes ráno byla v řece místo vody krev !! Tak takhle se vláda stará? Nyní už vás nic neochrání před hněvem našeho božského ochránce Sobka.

Neuvěřitelné ekologické katastrofy!!

Po celé zemi se objevilo obrovské množství žab - není možno šlápnout, aby člověk nešlápl na žábu. Jsou všude. Jsou jich plné ulice, byty, talíře, sýpky. Neslýchaný zápach z jejich uhynulých těl znečišťuje naše ovzduší. Ale náš božský Farao zná východisko. Všichni se dostaví k dobrovolným brigádám. Žáby budou shrabány na hromady a poté rozvezeny k zúrodnění našich polí. Doporučuje se používat ochranný šátek přes nos a ústa. Nejlepší brigádníci budou odměněni audiencí u samotného faraona.

Paní Faraonová doporučuje:

Ochutnejte originální pochoutku!!

Žabí stehýnka na mladých výhoncích lotosu.

Velmi účinný postřik proti hmyzu získáme vyvařením starších sandálů. V obzvláště zamořených oblastech nutno získat silně koncentrovaný odvar. Jen tak je možno odolávat nepochopitelnému přemnožení much a komárů.

Faraonova nejvyšší kancelář nabádá obyvatele Egypta, aby uvědoměle čelili poraženeckým náladám, které se začaly mezi lidem šířit. Policie začala zatýkat buřiče a vlastizrádce, kteří svalují zodpovědnost za poslední údálosti na našeho nejmilostivějšího panovníka.

Není důvod k obavám, situace je plně pod kontrolou Jeho božského Veličenstva

Dobytčí mor se šíří ve všech provinciích, jen země Gošen byla zatím z nepochopitelných důvodů ušetřena. Vládní komise zahájila vyšetřování proti neznámému pachateli, který tuto epidemii vyvolal a rozšířil.

Vrchní ranhojič se zhroutil vyčerpáním. Už nejen náš dobytek, ale i obyvatelé naší země trpí neznámou epidemií. Lékaři zatím nenašli proti ní lék. Vyzýváme lid, aby se uklidnil a vyčkal instrukcí z Hlavní faraonovy Kanceláře. Doufáme, že se nebude opakovat neblahá událost z města Pibaste, kde obyvatelé ve snaze odvrátit katastrofu a usmířit bohyni Sachmet obětovali všechny místní ranhojiče a ocitli se tak zcela bez lékařské pomoci.

Další ekologická katastrofa!!

Naši nadějou úrodu včera poničilo naprosto nečekané krupobití. Ačkoli nejvyšší dvorní astrolog naprosto nepředpokládal změnu počasí, neuvěřitelné množství krup potlouklo všechna pole v Egyptě s výjimkou země Gošen.
Ze severu země se šíří poplašné zprávy! Naprosto neuvěřitelné množství kobylek začalo požírat vše, co na polích po kroupách ještě zbylo.

Farao vyzývá svůj lid:
Zachovejte klid!!

Díky velkému úsilí našich dohližitelů v zemi Gošen nadále plněn plán výroby cihel na 100%. Někteří dozorci dokonce dosáhli u svých svěřenců plnění až na 120%.

Jakmile se vypořádáme s následky ekologických karastrof, bude možno přistoupit ke stavbě nového chrámu boha Hóra ve městě Veset.

V Údolí králů nadále pokračuje výstavba nových pyramid


Pyramidy
jakýchkoli tvarů
barev, cen a velikostí
spolehlivě a levně a diskretně

firma PYRASTAV

V naléhavých případech i ve zkrácené dodací lhůtě


Pohřební ústav
Cháron - Usire
K Vašim službám

Zajistíme obřady všech cenových kategorií

Jedině náš pohřební ústav
zajistí věčný spánek
s veškerým pohodlím


Náš zpravodaj Bata provedl ve městě Edfú průzkum veřejného mínění. Do redakce se vrátil s četnými odřeninami, krevními podlitinami a s natrženým uchem. Poslední zranění si přivodil, když se dal před rozvášněným davem na útěk a v nastalé tmě přehlédl ostré výhonky papyru. Ostatní úrazy však utrpěl v potyčce s občany. Ti nejprve pronášeli odsouzeníhodné výroky na adresu naší Vlády, vyjadřovali sympatie s otroky semitského původu, řada z dotazovaných dokonce souhlasila s odchodem těchto otroků z naší země. Když se však začali dotazovaní neuctivě vyjadřovat i o našich božstvech, rozhodl se Bata přivolat policii. Před smrtí utlučením jej zachránila jen nastalá temnota.


DÚLOS / Jednota bratrská / Nedělní škola