DÚLOS / Jednota bratrská / Nedělní škola

FARAONOVO PRÁVO [2]

závislý týdeník

V dnešním listu: nejnovější zprávy
Pravidelné rubriky: Vaříme s paní Faraónovou - Sport
Nová rubrika: Egyptský katechismus

Nejčerstvější zprávy od našeho zpravodaje ze země Gošen:

Hřála si hada na prsou

Ano a máme tu čerstvou zprávu, že Mojžíš zabil hlídače otroků, když jednoho z již zmiňovaných otroků bil, a samozřejmě hned utekl. Náš velký Farao ihned vyhlásil pátrání, ale zatím se minulo účinkem. Je jasné, že Mojžíše čeká smrt. - pavel -

JAKDÁL??

Když se zamýšlíme nad poslední událostí, ptáme se - kde se stala chyba? Adoptivní syn naší nejjasnější princezny, dar Nilu, vztáhl ruku na vykonavatele Faraonovy vůle! Copak se mu nedostalo nejlepší výchovy a nejlepšího možného vzdělání? Takto oplácí za dobrodiní ? Jistě se na tomto nepochopitelném činu projevuje negativní vliv podivné víry gošenských otroků, která se v některých oblastech šíří i mezi egypťany. Kdo to jakživ slyšel, aby lidé uctívali jediného boha? A ještě k tomu nevědí ani jak vypadá!! Naše redakce se proto rozhodla požádat naše nejvyšší kněze, aby přispěli do našeho týdeníku alespoň krátkou informací o božstvech, která jsou u nás v Egyptě uctívána. Čtěte rubriku "Egyptyský katechismus".

*VTIP* Zlobí vás syn ? Jděte se poradit k faraonovi,on už vám řekne co se s tím dělat dá dělat.

Babo raď

Aby již nedocházelo k přehmatům v adopci, rozkázal náš milovaný pán a vládce zařídit poradnu pro adopci v chrámu bohyně Tveret. Farao tím vyjádřil naději, že se tato trestuhodná věc nebude opakovat. - anna -

Egyptský katechismus

"Paní nebes" nebo "duše stromů", tak je nazývána posvátná kráva Hathor. Byla Horovou kojnou a s jejím jménem se můžeme setkat velmi často. Je to dobrotivá a bdělá bohyně, proto ji milují na mnohých místech, ze kterých snad nejvýznačnější je chrám v Dendeře. - anna -

Vaříme s paní faraónovou

Paní faraónová radí: Vařte, co chcete, ale dobře ! -anna-

*VTIP* Vysílený cestovatel se na poušti dotrmácí ke studni a radostně zvolá: "Voda,voda!" A ze studně se ozve výkřik: "Proboha,kde?"

Sport

Šachová soutěž se nekonala.
Závody trojspřeží byly přerušeny a závodící i se svými vozy jeli stíhat Mojžíše. Nikomu se ho zatím nepodařilo chytit.


DÚLOS / Jednota bratrská / Nedělní škola