462. Ó Pane, zůstaň s námi

(L.Mašínová / S.Salvatori 1850)

1. Ó DPane Azůstaň Ds náhmi,
neb eschyluDje se Dden
a Dk očím AunaDvehným
se eloudí Atma i Dsen.
Ó DPane Gzůstaň Ds náhmi,
ty etouhu Dnaši Aznáš.
Jest DblahoAslaven, Dkohho
ty ev ochraAně své Dmáš.


2. Ó Pane zůstaň s námi
a zažeň z duše hlad,
svá otevírej Písma,
své Slovo uč nás znát!
Ó Pane zůstaň s námi,
až ohrozí nás hřích,
až v sedbu dobra padnou
nám kroupy, led a sníh!


3. Ó Pane zůstaň s námi
a pomáhej nám vstát,
ať můžem na své líše
svou práci vykonat.
Ó Pane zůstaň s námi,
až doořeme lán.
Pak v nadehvězdné říši
nás přijmi ve svůj stan!