[ Zpět na českou úvodní stránku DÚLOS ]

Petr Heřman - DÚLOS

informace o firmě

Obchodní jméno:
Petr Heřman - DÚLOS

titul, jméno a příjmení:
RNDr. Petr Heřman

Rodné číslo:
531126/084

Adresa bydliště stejná jako místo podnikání:
Malá Štěpánská 6
120 00 Praha 2

Telefon:
(02) 96214007

IČO:
1613 4257

DIČ:
002-53112684

Datum registrace FÚ pro Prahu 2:
dne 12.06.1995 s účinností od 15.05.1995

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., číslo běžného účtu: 3163952-018/0800

Předmět podnikání:
 1. Od 15.05.1995:
  Všeobecná informační činnost (v režimu živnosti volné)
  (Živnostenský list: č.j. ŽO/0001862/95/Hot/01, ev.č. 310002-0186295)

 2. Od 17.07.1995:
  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného z č.455/91 Sb., a jeho příl.
  (Živnostenský list: č.j. ŽO/0002696/95/Hot/01, ev.č. 310002-0269695)

 3. Od 04.01.1999:
  Konzultační činnost v oblasti životního stylu.
  (Živnostenský list: č.j. ŽO/0000014/99/Hot, ev.č. 310002-001499)
Všechny živnostenské listy vydal: Obvodní úřad městské části Praha 2, Živnostenský odbor.

Registrovaná Internetová doména 2.úrovně:
dulos.cz
Správce domény:
PH116-RIPE

Internet provider:
Internet CZ (EUnet Czechia)

Virtuální server na doméně 2.úrovně:
http://www.dulos.cz (IP=193.85.4.58) běžící na serveru infox.eunet.cz (IP=193.85.4.20)

Smlouva o připojení ze dne:
14.02.1996


Pro nezasvěcené:

Jak vysvítá z názvu firmy, jedná se o podnikatele - fyzickou osobu. Zákon o živnostenském podnikání (č.455/91 Sb.) zde předepisuje, že oficiální název firmy (tj. "obchodní jméno") je tvořeno jménem a příjmením podnikatele (fyzické osoby), případně následované dalším upřesněním apod. Nejdřív se mi tahle nutnost příliš nezamlouvala - "vrozená skromnost" se lehce vzpírala tomu, mít své jméno takto vystavené - ale nakonec jsem se s tím smířil. Souvisí to trochu i s tím, že jsem se rozhodl podnikat jako fyzická osoba, a ne třeba jako nějaké s.r.o. Pak by se moje firma mohla jmenovat téměř jakkoliv a moje vlastní jméno by zůstalo tiše skryto za vývěsním štítem. Zákon nebrání tomu, aby s.r.o založila třeba jen i jediná osoba, jediný "společník". Má to i tu výhodu, že v případě krachu s.r.o. ručí jen do výše základního jmění, zatímco u fyzické osoby takový limit neexistuje: ta ručí zkrátka vším, co má, až do vlastních "trenýrek". Tak dlouho jsem o tom uvažoval, až jsem nakonec tyto nevýhody začal vidět jako výhody: začala se mi líbit ta osobní zodpovědnost, kterou zkrátka ten soukromý podnikatel má. Pokud zkrachuje firma "ABC", není problém, aby společníci vzápětí založili jinou firmu "XYZ" a na první pohled není vidět, že to jsou titíž lidé. Ale pokud soukromý podnikatel NN zklame důvěru svých zákazníků, bude ji jako stejný NN už těžko získávat. A o tom si myslím, že to právě je: snažit se nezklamat.

Co se týče uvedených dvou předmětů podnikání:
Pod tou "informační činností" se skrývá právě vystavování informací na výše uvedeném serveru. I když jsou nějaké možnosti, jak vystavovat informace "zadarmo", rozhodl jsem se nakonec o řádný pronájem virtuálního serveru u renomovaného providera, jehož konektivitu do světa i po území ČR i spolehlivost jsem si předem otestoval. Avšak vzhledem k tomu, že vystavuji informace vesměs nekomerčního charakteru, je tato činnost nutně ztrátová: pronájem WWW prostoru a nákup potřebné techniky něco stojí, i když žádnou pracovní sílu (zatím) nenajímám a veškerou práci se snažím dělat ve svém "volném čase" (jinak jsem normálně pracuji jako zaměstnanec ve Fakultní nemocnici v Motole a na 2. lékařské fakultě UK a tuhle svoji firmičku mám jen bokem). Takže na provoz výše uvedených věcí se snažím přivydělat právě jako příležitostný prodejce výpočetní techniky. Nicméně nakonec stejně na tuhle moji "legraci" musí trochu doplácet rodinný rozpočet. Toť asi ve zkratce celé tajemství moji malé firmy. Ostatním moc nedoporučuji.

Petr Heřman


[ Zpět na českou úvodní stránku DÚLOS ]