EKUMENICKÁ AKADEMIE PRAHA

Program semináře 30/96:

Konflikt

13. -15. září 1996

(koncept)

Pátek 13. září

16.00 - 17.00 registrace účastníků

17.00 zahájení
Jak prožíváme konflikty
rozhovor o konfliktech osobních, společenských, kulturních - takových, které se účastníků dotýkají.
Jaké mají příčiny a jaká řešení se nabízejí?
(při větším počtu účastníků ve skupinách)

19.30 závěr pracovního dne

Sobota 14. září

8.30 Slovo ke dni

8.45 Typické konflikty a jejich příčiny
Zprávy ze skupin

9.30 Konflikt v teorii
NN, psycholog
Ing. Karel Müller, Institut základů vzdělanosti UK, Praha, sociolog

10.30 přestávka

11.00 Konflikt v teorii - pokračování
NN, politolog
Prof. Dr. Pavel Filipi, Evangelická teologická fakulta UK, teolog (požádán)

12.30 přestávka na oběd

14.00 - 19.30
Řešení konfliktů v praxi
Dílny - účastníci si pod vedením odborníků vyzkouší ukázky různých strategií překonávání konfliktů

14.00 Umění dialogu
Jan Hančil, DAMU, Praha (požádán)

15.30 přestávka 16.00 Umění kompromisu
Dr. Jitka Jilemnická, České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, Praha (požádána)

17.30 přestávka

18.00 Umění smíru
Prof. Dr. Pavel Filipi, Evangelická teologická fakulta UK, teolog (požádán)

19.30 závěr pracovního dne

Neděle 15. září

9.00 Bohoslužby

10.30 Pozitivní role konfliktu
panelová diskuse s uvedením konkrétních příkladů

12.00 Hodnocení a závěr semináře


Téma semináře

Lidské jednání, vycházející z rozdílných zájmů, vede často ke konfliktům. Některé konflikty zachvacují celé oblasti kontinentů nebo celé státy či etnické skupiny, jiné se odehrávají na rovině osobní či skupinové. Velké i malé konflikty patří ke každodenním zjevům našeho života a je zřejmé, že se jim nelze vyhnout. Otázkou ale je, zda musí náš život jen ztrpčovat nebo dokonce být destruktivní a zhoubné. Je možné s nimi zacházet také věcně a konstruktivně? Existují snad dokonce možnosti, jak konfliktů využít pro rozvoj osobní i společenský? Seminář chce poskytnout prostor pro zamyšlení nad konflikty, které se nás dotýkají, a nabídnout ukázky názorů na konflikt z pohledu různých odborníků a také návody a cvičení jak konflikty analyzovat a konstruktivně řešit.
ThDr. Jiří Silný, vedoucí semináře


Místo konání:

Farského sál Husova sboru Církve československé husitské v Praze 10 - Vinohradech, Dykova 1 (tramvaj č. 16 do stanice Vinohradská vodárna)

Přihlašování:

Korespondenční lístek zašlete na adresu:
Ekumenická akademie
Moskevská 34
101 00 Praha 10


Tel. a fax: 02-72 35 36

Přihláška platí jako přijatá, pokud od nás nedostanete jinou zprávu. Víte-li o dalších možných zájemcích o seminář, předejte jim tento program, přihlásit se je možno i korespondenčním lístkem.
Zúčastněte se laskavě pokud možno celého semináře.

Seminární poplatek činí 250,- Kč za osobu, platí se v hotovosti před zahájením semináře. V naléhavých případech je možná sleva. Nechceme aby výše poplatku někomu zabránila v účasti. O slevu je třeba požádat písemně před konáním semináře (dostanete od nás obratem zprávu). Poplatek nezahrnuje stravování (kromě malého občerstvení) ani nocleh. Přejete-li si rezervovat v sobotu oběd v blízké restauraci, vyznačte to na přihlášce. V omezeném počtu můžeme zajistit noclehy v církevních ubytovacích zařízeních (cca 150,- Kč za noc), pokud dáte včas vědět.

Činnost EA je dosud podporována Evangelickou akademií v Míšni, stále více ale budeme odkázáni i na vlastní zdroje a na dary příznivců. Pro případ, že si přejete naší činnost finančně podpořit, sdělujeme číslo našeho účtu: Česká spořitelna, a.s., Praha 10, 2192097-108/0800, převodová pošta 225 07, běžný účet 725056-108/0800 (rádi Vám zašleme složenku).

Děkujeme za každou formu Vaší podpory a přízně.