EKUMENICKÁ AKADEMIE
Ve spolupráci
s Evangelickou akademií Míšeň
a s Euroregionem Labe/Elbe

Seminář 26/96

Šetrná turistika podél Labe v Čechách a v Sasku

23. - 25. srpna 1996, Litoměřice


Pátek 23. srpna

18.00 večeře

19.30 Labe jako šance pro rozvoj turistiky, která překračuje hranice
Manfred Böhme, ředitel Saského zemského svazu zahraničního ruchu, Drážďany
Význam krajiny podél Labe pro turistiku v Severních Čechách
NN, Ministerstvo hospodářství ČR, Praha
v závěru večera neformální rozhovory


Sobota 24. srpna

8.00 Slovo ke dni

8.15 snídaně

9.00 Ekologické problémy způsobené turistikou v české části polabské krajiny - šetrná turistika a trvale udržitelný rozvoj jako šance
Ing. Jaroslav Zahálka, CSc., děkan fakulty životního prostředí Univerzity JEP, Ústí nad Labem

9.45 Turistika a celkový vývoj v Saském Švýcarsku: existuje ještě šance pro šetrnou turistiku?
Peter Hildebrand, Svaz Saské Švýcarsko, Pirna

10.30 přestávka

11.00 Šetrná turistika a trvale udržitelný rozvoj
Christine Garbe, vedoucí BUNDu, Spolkového pracovního kruhu pro volný čas, sport a turistiku, Berlín
Ekologický audit a značka ekologické kvality jako elementy ekologicky uvědomělého managementu a marketingu v turistice
Claudia Lübbertová, vědecká pracovnice na katedře ekonomie turistiky Technické univerzity, Drážďany

12.30 oběd

13.30 Ekologicky uvědomělá turistika - dobré příklady
Ing. Jan Dvorský, nadace ECEAT (Evropské centrum ekoagroturistiky), Chrudim

14.15 Šetrná turistika: Labská cyklistická stezka jako příspěvek k regionálnímu rozvoji
Michael Holzweissig, vedoucí projektu, Regionální svaz BUNDu pro východní Sasko, Graupa

15.30 odjezd vlakem do Ústí nad Labem

16.00 káva a prohlídka hradu Střekov

18.00 zpáteční cesta do Litoměřic lodí po Labi

Labská lodní doprava podporuje ekologicky uvědomělou turistiku
Ing. Luděk Cidlina, ředitel Státní plavební správy, Praha (požádán) (přednáška a diskuse během plavby, večeře na palubě)

21.00 neformální večer v divadelním klubu


Neděle 25. srpna

8.15 snídaně

9.00 Možnosti podpory šetrné turistiky ze strany saské vlády
Paní Noacková, Saské ministerstvo pro hospodářství a práci, Drážďany

9.45 Krátké příspěvky a panelová diskuse
Šance pro ekologicky uvědomělou turistiku podél Labe
N.N., Saské ministerstvo pro hospodářství a práci, Drážďany
N.N., Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha
N.N., Saské ministerstvo životního prostředí a rozvoje
- André Kaldenhoff, tajemník Turistického svazu Saské Švýcarsko, Bad Schandau
- Ivo Faix, tajemník Euroregionu Labe/Elbe, Ústí nad Labem

11.30 hodnocení semináře

12.00 bohoslužby

13.00 oběd a závěr semináře


Téma semináře

Právě v oblastech, kde může cizinecký ruch představovat významný zdroj příjmů pro místní obyvatele, záleží na tom, aby přírodní a kulturní krajina byla konzumována šetrně a aby měl turistický ruch dlouhodobě zajištěnou existenci. Jaké jsou možnosti turistiky, která není masová, omezuje používání automobilu, bere ohled na přírodu, krajinu i na místní obyvatele?

Ve středu zájmu semináře je polabská krajina Severních Čech a Saska. Místo konání - Litoměřice - bylo zvoleno jako partnerské město Míšně.

Seminář chce umožnit setkání a rozhovor účastníkům a referentům ze Saska a z Čech, kteří se problematikou zabývají, zvláště pro pracovníky v oblasti turistiky a cizineckého ruchu, pro angažované jednotlivce a organizace na ochranu životního prostředí.

Dr. Jiří Silný, ředitel Ekum. akademie
Dr. Ekkehard Fulda, vedoucí smináře
Dr. Matthias Flothow, ředitel Evangelické akademie Míšeň


Místo konání:

Divadlo K.H. Máchy, Litoměřice

Ubytování:

Hotel Roosevelt, Rooseveltova 18,
412 01 Litoměřice
Telefon: 0416-8061,-5845,-5824
Fax: 0416-8062

Přihlašování:

Přihlašujte se laskavě na koresp.lístku, který zašlete na adresu:


Ekumenická akademie
Moskevská 34
101 00 Praha 10
Tel. a fax: 02-72 35 36

Přihláška platí jako přijatá, pokud od nás nedostanete jinou zprávu. Víte-li o dalších možných zájemcích o seminář, předejte jim laskavě tento program.

Seminární poplatek (včetně noclehů a stravování) činí pro české účastníky 500,- Kč za osobu (bez noclehů: 250,- Kč). V naléhavých případech je možná sleva, je třeba o ni požádat písemně před konáním semináře (dostanete od nás obratem zprávu).

Činnost EA je dosud podporována Evangelickou akademií v Míšni, stále více ale budeme odkázáni i na vlastní zdroje a na dary příznivců. Pro případ, že si přejete naší činnost finančně podpořit, sdělujeme číslo našeho účtu: Česká spořitelna, a.s., Praha 10, 2192097-108/0800, převodová pošta 225 07, běžný účet 725056-108/0800 (rádi Vám zašleme složenku). Děkujeme za každou formu Vaší podpory a přízně.