BRATRSKÁ ŠKOLA (9)

Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim.
Neurážejte mě dílem svých rukou.
Jr 25,6

Praha, 27.11.1996


Drazí přátelé, sestry a bratři v Kristu Ježíši,

zdravím vás všechny v tento adventní čas. A v lednu to bude právě sedm let, kdy jsme se začali scházet v modlitebně Jednoty bratrské v Hálkově ulici, utvořili ekumenické jádro Kruhu přátel Bratrských škol a společně připravovali otevření prvních tříd Bratrských škol ve školním roce 90/91. Někteří se přidávali, jiní odcházeli, každý z nás hledal své místo ve změněných poměrech. O pokračujících úspěších i neúspěších jsme se informovali občasníkem Bratrská škola, jehož poslední osmé číslo jste dostali právě před čtyřmi lety. Dozvěděli jste se, že Bratrská škola v Holešovicích zdárně pokračuje pod novým zřizovatelem, Synodní radou ČCE, tak k čemu ještě udržovat KPBŠ?

Již šestým rokem vyučuje Bratrská škola v Holešovicích v provizorní budově se dvěma učebnami, a toto provizorium se určitým způobem odráží i v její práci. Je to zatím jen škola prvního stupně (1.- 5.ročník), ale nové prvňáčky můžeme zapisovat vždy jen ob několik let, když pátá třída opouští školu a uvolňuje se učebna pro další běh. Tato situace jistě není ideální a nevytváří ani předpoklady pro případné otevření druhého stupně školy. Problémy s prostory jdou ruku v ruce s problémy finančního rázu, škola nedostává žádný příspěvek od církve ani od sponsorů. Sehnat prostory, sehnat peníze, pomoci s řadou dalších věcí - to dnes vyžaduje velké úsilí, které již není možno požadovat na samotných zaměstnancích školy, učitelích a vychovatelích. V uplynulých letech dokázal pracovat každý z nich z vlastních rezerv neutuchajícího nadšení pro věc, avšak postupem doby je čím dál tím víc zřejmé, že každá zásoba jednou skončí a že bez další pomoci to už dál nepůde.

To je asi hlavní důvod, proč jsme se rozhodli vzkřísit činnost našeho KPBŠ. Chceme společně předložit naše starosti před naším Pánem a spojit naše síly při

SETKÁNÍ KRUHU PŘÁTEL BRATRSKÝCH ŠKOL

spolu s rodiči malých školáků a dalšími zájemci
v PONDĚLÍ 9. prosince 1996 v budově Bratrské školy
Praha 7, Tusarova 85
(přízemní pavilon na oploceném pozemku v parčíku
naproti velké základní škole č.21)
18:30 hod. začátek přípravné modlitební chvíle
19:00 hod. začátek společného jednání
21:00 hod. předpokládaný konec setkání

Spojení MHD: Metro C, stanice Vltavská, pak dvě stanice některou tramvají 1, 3, 14, 25, výstupní zastávka Dělnická (v ulici Komunardů), kousek se vrátit proti směru jízdy první ulicí (parčíkem) vpravo asi 100m.

Anebo z druhé strany: Metro B, stanice Palmovka, některou z tramvají 1, 3, 14, přes Libeňaský most, třetí zastávka Tusarova - vystoupit, na hlavní křižovatce (semafory, koleje) vlevo a první ulicí (parčíkem) vpravo asi 100m. (Dříve se Tusarova ulice jmenovala Mladé gardy.)

Možná, že někteří z vás již po tak dlouhé době nebudou mít zájem být v KPBŠ dále činní. Takové prosím, aby pokud možno tuto pozvánku nevyhazovali, ale předali ji dál anebo vyvěsili na vhodném místě. Zájem jiných může trvat, ale nebude jim vyhovovat stanovený termín - ty prosím, aby se předem anebo i dodatečně omluvili a dali nám najevo svůj stálý zájem o činnost KPBŠ. Kdo nepřijde ani o sobě jinak nedá vědět, o tom budeme předpokládat, že již o naši činnost ztratil zájem a bude vyřazen ze seznamu.

Ještě co se týče dalšího vydávání občasníku Bratrská škola: nejsou dobrovolnící, kteří by byli ochotní se podílet na jeho přípravě, proto (pokud se někdo nenajde) předpokládáme spíše příležitostná oznámení. Kdo má přístup k Internetu, najde informace o Bratrské škole a KPBŠ na http://www.dulos.cz

Na setkání se těší

Petr Heřman, předseda
e-mail: Petr.Herman@lfmotol.cuni.cz

Kontakty:

Kruh přátel Bratrských škol
Malá Štěpánská 6
120 00 Praha 2
tel. 297 787

Bratrská škola
Tusarova 85
170 00 Praha 7
tel.+ záznamník: 80 99 18