DÚLOS | Bratrská škola | Království noci

Máme čtvrtek 11.ledna 96 a sedíce v modlitebně Jednoty bratrské v Praze v Hálkově ulici trpělivě vyčkáváme zahájení - a co nás čeká ? No přece -

Tříkrálová besídka

Proč tříkrálová? Vánční besídku nám překazily "epidemické chřipkové prázdniny", vyhlášené Ministerstvem školství, a připravit se o hru, kterou děti tak poctivě nacvičily?

... Tohle jsme se dozvěděli z řeči, kterou právě pan řídící učitel dnešní besídku zahájil. A máme se (duševně) připravit na hodinu trvající hru...

Paní učitelka Bára si bere další úvodní slovo k samotné hře:
"Vycházíme s českobratrské tradice vánočních her a dovolili jsme si pojmout vánočné zvěst trochu humorněji - takže máte dovoleno se smát."

První příběh ale právě humorně nevypadá - je to příbeh Salome, Herodovy dcery. Herodes se bál sv. Jana, který mu vytýkal jakési nesrovnalosti v jeho intimním životě, a tak to jeho choť Herodiada vymyslela po svém .... (evangelium sv. Matouše 14,3-11)

Druhý příběh se odehrává v době, kdy Babyloňané dobyli Jeruzalém a odvedli vyvolený národ do zajetí. Jedním ze zajatých se stal Daniel. A tak jsme si četli šestou kapitolu proroka Daniele, abychom si připomněli, jak že se to tenkrát odehrálo.

Třetí příběh je z doby narození Ježíšova a je zapsán na začátku druhé kapitoly evangelia sv. Matouše, ve verších 1-11.

A teď už ticho - hra za chvilku začíná. Třetí úvod ke hře už nám podají samy děti - jako písničku. Kdo tam byl, ten si ji určitě rád zazpívá a připomene si ty chvilky, které stály za zážitek. A kdo tam nebyl, může si ji zazpívat taky a tím aspoň trochu překonat žalost z toho, o co přišel:


Dobrý den, dobrý den
už zase po roce... 


DÚLOS | Bratrská škola | Království noci